Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

Zobacz jak było na II Forum
Senat RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Pzp
Organizator

 

II Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

 

II Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej odbyło się w dniach
13–15 czerwca 2016 r. w Marine Hotel w Kołobrzegu.

 

 

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:
 • Warunki udziału wykonawców i sposobu ich spełnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji
 • Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie publiczne, poleganie na zasobach innych wykonawców po nowelizacji
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy w świetle nowelizacji
 • JEDZ jako potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 • Nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
 • Nowy katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Badanie rażąco niskiej ceny i kosztu po nowelizacji
 • Przesłanki odrzucenia oferty w świetle nowelizacji

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:
 • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych, w szczególności działów zamówień publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy
 • kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
 • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2016 PRESSCOM Sp. z o.o.