Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

Galeria zdjęć z forum jest już dostępna!
Organizator

 

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

 


III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej odbyło się w dniach
5–7 czerwca 2017 r. w Hotel AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu.

 

W programie m.in.:
 • Procedura self cleaningu, czyli samooczyszczenia się wykonawcy, a wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zp w praktyce i orzecznictwie KIO
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w zp ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
 • Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej stawiane wykonawcom w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • Nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
 • Oferta oceniona najwyżej a oferta najkorzystniejsza w procedurze odwróconej
 • Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia: organizacja i tryb pracy zespołu, skład osobowy zespołu i kompetencje jego członków, ograniczenia w członkostwie zespołu
 • Dopuszczalny zakres wprowadzania zmian do zawartych umów, w szczególności  zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:
 • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych, w szczególności działów zamówień publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy
 • kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
 • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.